خدمات و راهکارها

استراتژی بلاکچین

مشاوره به کسب‌وکارها و نهادهای دولتی برای بررسی و تدوین نقشه راه بکارگیری بلاکچین

طراحی راهکارهای مبتنی بر بلاکچین

طراحی راهکارهای مبتنی بر بلاکچین در کاربردهای سازمانی و عمومی

پیاده‌سازی و توسعه راهکارهای بلاکچینی

پیاده‌سازی و توسعه راهکارهای بلاکچینی سازمانی و عمومی در انواع پلتفرم‌ها

ICO

مشاوره و پیاده‌سازی راهکارهای تامین مالی جمعی از طریق ایجاد توکن‌های رمزنگاری‌شده

پرداخت رمزارزی

مشاوره و پیاده‌سازی بازارهای مبادله و راهکارهای پرداخت مبتنی بر بیتکوین، اتریوم و سایر رمزارزها

ماینینگ رمزارز

راه‌اندازی و نگهداری فارم‌های ماینینگ (استخراج) رمزارز در مقیاس صنعتی